Polyar Partner

Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumululuk

Çalıştığımız sektör ve hizmet verdiğimiz müşterilere olduğu kadar, içinde bulunduğumuz dünyaya ve yaşadığımız ülkeye karşı da sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz.

 Etik, sorumlu, toplumun genel çıkarlarını geliştiren ve koruyan bir yaklaşımla hareket ediyor, ülkemize fayda sağlayacak toplumsal sorumluluk projeleri üretmeyi ve desteklemeyi hedefliyoruz. Çevreci şirket prensipleriyle hareket ederek doğanın sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Kadınların iş hayatına katılımının önemini anlıyor ve bu konuda çözümün ve gelişmenin bir parçası olmak için çalışıyoruz. Gönüllülük faaliyetleri ile de hayatın pek çok alanına dokunmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk proje örneklerimiz ;

gunesenerjisi

Enerjimizi Sürdürülebilir Kaynaklarımızla Üretiyoruz

Polyar Grup olarak kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde, kendi enerjimizi üreterek  tüm iş süreçlerimizi çevreye duyarlılık temel prensibi ile yürütüyoruz. Kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik doğa dostu yeşil çözümler geliştiriyor ve kararlarımızı çevreye olan etkisini de değerlendirerek alıyoruz. Dünyanın geleceğine karşı sorumluyuz. Yaşadığımız çevrenin bugün bizim, yarın da gelecek nesillerin yaşam kaynağı olacağını biliyoruz. Ve bunun için ardımızda daha yeşil bir iz bırakmak istiyoruz.

Eğitime Önem Veriyoruz

Toplumsal gelişme ve ilerlemenin kalıcılığını sağlamak için; geleceğe yatırım yapmanın önemini biliyoruz. Bu nedenle ülkemizdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesine büyük destek veriyor, eğitime ve eğitim kurumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı “Yarın için Şimdi” sloganıyla sürdürüyoruz.

HDQF4962
Waist up portrait of empowered woman wearing hardhat posing confodently standing in industrial workshop, copy space

Kadının Güçlenmesi için Çalışıyoruz

Türkiye’nin kalkınması ve refahı için, Türkiye’nin geleceği için kadınların toplumsal konumunu erkeklerle aynı ve eşit düzeye getirmeye çalışıyor, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek ve işimizi yaparken bu yaklaşımı somut biçimde hayata geçirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz.

Toplum için Gönüllüyüz

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz büyük projelerin dışında, gönüllü faaliyetler ile de hayatın pek çok alanına dokunuyor, topluma fayda sağlıyoruz. Eğitim, kültür-sanat, çevre ve insan hakları konularında etkili çözümler üretmeyi hedefliyoruz.

young volunteers planting new trees in park